Vacanzas da stad 2014

Preziai geniturs ed affons

Ils uraris da scola ed igl urari dils transports per il proxim onn da scola 2014/15
ein d’anflar naven d’immediat sin nossa pagina d'internet. Tochen la midada digl
urari dil traffic public cala l'instrucziun suentermiezdi allas 16.10. Naven dils 14
da december 2014 cala l'instrucziun suentermiezdi allas 16.15.

En num dil cussegl da scola e dil cerchel scolastic engraziel a Vus per la buna
collaboraziun duront igl onn da scola che 
va alla fin e giavischel a Vus tuts bialas
vacanzas da stad.

Kai Hinrichsen, meinascola


Di da sport da stad dil scalem superiur 2014

Venderdis, ils 13 da zercladur 2014, ha il di da sport dil scalem superiur giu liug,

quei al Lag Claus a Tujetsch. Ensemen cullas scolaras e culs scolars dil scalem

superiur da Sedrun han els astgau guder in di cun bellezia aura giugs fetg

animonts. Certas impressiuns da quei di anfleis vus cheu